Menu 

Zvučni zapis nije bilo moguće restaurirati i digitalizirati zbog većih oštećenja ploče.